(1)
Meus, K. Kongres Kupiectwa Polskiego W Toruniu W 1933 Roku W świetle archiwaliów Lwowskich. KLIO_CPDPiP 2016, 37, 125-140.