(1)
Gzella, G. Redaktorzy Zapomnianej „Gazety Kościańskiej/Polskiej” (do 1914 Roku). KLIO_CPDPiP 2016, 37, 87-100.