(1)
Duży, W. Noty Bibliograficzne. KLIO_CPDPiP 2011, 16, 281.