[1]
Pękacka-Falkowska, K. 2016. Thorner Barbierer Rolle. Ao. 1614 und Barbierer- Gesellen Satzungen. Ao. 1617. Eine Quellenedition. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym. 35, 4 (maj 2016), 143–163. DOI:https://doi.org/10.12775/KLIO.2015.048.