[1]
Wojdon, J. 2016. Public history, czyli historia w przestrzeni publicznej. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym. 34, 3 (luty 2016), 25–41. DOI:https://doi.org/10.12775/KLIO.2015.027.