[1]
Baran, I. 2015. Polští socialisté na československém Těšínsku v meziválečném období – příklad střetu identit a loajalit v národnostně smíšeném pohraničním regionu. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym. 33, 2 (grudz. 2015), 103–121. DOI:https://doi.org/10.12775/KLIO.2015.020.