[1]
Pielas, J. 2015. Kariery urzędnicze i pozycja społeczno-majątkowa podkomorzych ziemskich w Małopolsce w XVI–XVII wieku na tle porównawczym. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym. 32, 1 (wrz. 2015), 31–57. DOI:https://doi.org/10.12775/KLIO.2015.002.