[1]
Tomczak, S. 2013. Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji „Przemoc wobec ludności żydowskiej w Europie Środkowo-Wschodniej od średniowiecza do połowy XX wieku” Toruń, 21–23 listopada 2012 r. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym. 24, 1 (kwi. 2013), 229–235. DOI:https://doi.org/10.12775/KLIO.2013.012.