[1]
Pawlik-Kwaśniewska, W. 2013. Reszut-ha-jachid trzech kobiet. O siedemnastowiecznej autobiografii (Natalie Zemon Davis, Kobiety na marginesach. Trzy siedemnastowieczne życiorysy, tłum. B. Hlebowicz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012, ss. 392. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym. 24, 1 (kwi. 2013), 183–192. DOI:https://doi.org/10.12775/KLIO.2013.008.