[1]
Zaleska, I. 2013. Wokół idei stronnictwa katolickiego w Królestwie Polskim. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym. 24, 1 (kwi. 2013), 47–74. DOI:https://doi.org/10.12775/KLIO.2013.003.