[1]
Drzewiecka, D. i Niedźwiedzka, M. 2015. Sprawozdanie z konferencji „Kraków – Norymberga – Praga. Elity miast w średniowieczu i epoce nowożytnej. Pochodzenie, narodowość, mobilność, mentalność”, Kraków 16–17 X 2014. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym. 31, 4 (maj 2015), 241–246. DOI:https://doi.org/10.12775/KLIO.2014.070.