[1]
Tandecki, J. 2015. Jewgeni Chaldej, Kriegstagebuch, hrsg. v. Ernst Volland und Heinz Krimmer, Berlin 2011, 224 S. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym. 31, 4 (maj 2015), 236–240. DOI:https://doi.org/10.12775/KLIO.2014.069.