[1]
Swianiewicz, J. 2015. Tomasz Falkowski, Myśl i zdarzenie. Pojęcie zdarzenia historycznego w historiografii francuskiej XX wieku, UNIVERSITAS, Kraków 2013, ss. 393. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym. 31, 4 (maj 2015), 165–175. DOI:https://doi.org/10.12775/KLIO.2014.062.