[1]
Cendrowski, S. 2015. Nowe ustalenia w kwestii śmierci i pochówku kardynała Jerzego Radziwiłła (1556–1600). Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym. 31, 4 (maj 2015), 19–41. DOI:https://doi.org/10.12775/KLIO.2014.056.