[1]
Dominiak, Łukasz M. 2014. Sprawozdanie z warsztatów naukowych pt. “Six centuries of Polish-Ottoman Encounters In Istanbul: Identities, Trajectories, and Intellectual Transfers”/Sześć wieków polsko-tureckich spotkań w Stambule: Tożsamości, trajektorie i intelektualne wymiany, Orien. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym. 29, 2 (paź. 2014), 283–285. DOI:https://doi.org/10.12775/KLIO.2014.038.