[1]
Bartnicka, A. 2014. Sprawozdanie z konferencji „Der polnische Januaraufstand von 1863 – Verflechtungs- und Wahrnehmungsgeschichte”, Oldenburg, 31 III–3 IV 2014. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym. 29, 2 (paź. 2014), 275–283. DOI:https://doi.org/10.12775/KLIO.2014.037.