[1]
Możdżeń, J. 2014. Sprawozdanie z konferencji naukowej „Heterogeniczność przestrzeni miejskiej w Królestwie Polskim i Rzeczypospolitej Obojga Narodów w epoce przedprzemysłowej – w 750-lecie lokacji Nowego Miasta Torunia (1264–2014)”, Toruń, 10–12 IV 2014. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym. 29, 2 (paź. 2014), 269–275. DOI:https://doi.org/10.12775/KLIO.2014.036.