[1]
Zielińska, A. 2014. Rodzina, gospodarstwo domowe i pokrewieństwo na ziemiach polskich w perspektywie historycznej – ciągłość czy zmiana?, red. Cezary Kuklo, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2013, ss. 395. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym. 29, 2 (paź. 2014), 228–236. DOI:https://doi.org/10.12775/KLIO.2014.030.