[1]
Macuk, A. 2014. Polityka rosyjska w Rzeczypospolitej w 1733 roku a kandydatura „Piasta”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym. 29, 2 (paź. 2014), 41–110. DOI:https://doi.org/10.12775/KLIO.2014.021.