[1]
Popielarz, A. 2024. Polski monarchista? Działalność publicystyczna i parlamentarna Feliksa Kryskiego. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym. 68, 4 (mar. 2024), 49–75. DOI:https://doi.org/10.12775/KLIO.2023.030.