[1]
Michalski, M. 2014. Konferencja naukowa „Dzieje ludności żydowskiej na ziemiach polskich i niemieckich w okresie od XV do końca XVIII wieku”, Würzburg, 23–24 IX 2013 roku. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym. 28, 1 (cze. 2014), 265–270. DOI:https://doi.org/10.12775/KLIO.2014.018.