[1]
Tomaszewski, M. 2022. Marsz korpusu inflanckiego wojsk rosyjskich gen. Piotra Lacy’ego w kierunku Warszawy latem 1733 roku. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym. 63, 3 (lis. 2022), 3–30. DOI:https://doi.org/10.12775/KLIO.2022.024.