[1]
Zagórska, P. 2021. Legenda o Pikusie w kronikach późnego antyku – źródło wyobrażone. Uwagi do książki Krzysztofa Hilmana Pikus w Kronice aleksandryjskiej i u Malalasa. Narodziny mitu u schyłku antyku, Kraków 2019. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym. 59, 3 (maj 2021), 253–274. DOI:https://doi.org/10.12775/KLIO.202.029.