[1]
Gorajczyk, M.M. 2022. Losy duchowieństwa polskiego więzionego w niemieckich obozach koncentracyjnych w latach 1940-1945 na przykładzie ojców Misjonarzy - więźniów KL Auschwitz i KL Dachau. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym. 61, 1 (kwi. 2022), 147–174. DOI:https://doi.org/10.12775/KLIO.2022.005.