[1]
Goclon, J.A. 2021. Andrzej Chwalba, Przegrane zwycięstwo. Wojna polsko-bolszewicka 1918-1920, Wołowiec 2020, ss. 387. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym. 60, 4 (cze. 2021), 259–269. DOI:https://doi.org/10.12775/KLIO.2021.043.