[1]
Dolański, D. i Janiak-Jasińska, A. 2021. Jakość kształcenia na studiach historycznych w Polsce – rekrutacja i proces dyplomowania.: W świetle ocen programowych Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym. 58, 2 (sty. 2021), 145–165. DOI:https://doi.org/10.12775/KLIO.2021.017.