[1]
Rachuba, A. 2020. Livonian and Courlander nobility in Samogitia in the 17th and 18th century. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym. 55, (lis. 2020), 155–180. DOI:https://doi.org/10.12775/KLIO.2020.039.