[1]
Ziober, A. 2020. Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania oskarżeń o czary w Wielkim Księstwie Litewskim w XVII stuleciu. Przyczynek do badań. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym. 53, 2 (wrz. 2020), 133–150. DOI:https://doi.org/10.12775/KLIO.2020.022.