[1]
Odrzywolska, A. 2020. Praktyki magiczne w XVI w. i ich kontekst kulturowy. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym. 53, 2 (wrz. 2020), 107–132. DOI:https://doi.org/10.12775/KLIO.2020.021.