[1]
Panasiuk, A. 2022. Społeczno – gospodarczy obraz Sławatycz w świetle inwentarzy (1679-1764) (dawny powiat brzeskolitewski województwa brzeskolitewskiego). Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym. 61, 1 (kwi. 2022), 25–77. DOI:https://doi.org/10.12775/KLIO.2022.002.