[1]
Bartoszewicz, A.M. 2020. Migracje w późnośredniowiecznych miastach polskich w świetle źródeł dotyczących dziedziczenia majątku. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym. 52, 1 (kwi. 2020), 31–46. DOI:https://doi.org/10.12775/KLIO.2020.002.