[1]
Kempa, T. 2020. Henryk Lulewicz (22 IV 1950 – 21 V 2019) in memoriam. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym. 52, 1 (kwi. 2020), 211–215. DOI:https://doi.org/10.12775/KLIO.2020.016.