[1]
Dygdała, J. 2020. Katarzyna Kuras, Dwór królowej Marii Leszczyńskiej. Ludzie, pieniądze i wpływy, Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica”, Kraków 2018, ss. 337. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym. 52, 1 (kwi. 2020), 157–163. DOI:https://doi.org/10.12775/KLIO.2020.010.