[1]
Stobiecki, R. 2019. Środowisko polskich historyków – emigrantów po II wojnie światowej jako wspólnota wartości. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym. 51, 4 (grudz. 2019), 7–20. DOI:https://doi.org/10.12775/KLIO.2019.034.