[1]
Hajdrych, Łukasz 2020. Procesy o czary przed sądem wójtowskim miasta Żerkowa w pierwszej połowie XVIII wieku. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym. 53, 2 (wrz. 2020), 247–258. DOI:https://doi.org/10.12775/KLIO.2020.028.