[1]
Liwerska, A. 2020. Inskrypcja Apellasa jako źródło poznania charakteru opieki nad pacjentem w asklepiejonie epidauryjskim w II w. n.e. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym. 52, 1 (kwi. 2020), 3–30. DOI:https://doi.org/10.12775/KLIO.2020.001.