[1]
Zielecka-Mikołajczyk, W. 2019. Próby integracji prawosławnej społeczności diecezji przemyskiej wokół obrony prawosławia w l. 1596-1610. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym. 51, 4 (grudz. 2019), 65–84. DOI:https://doi.org/10.12775/KLIO.2019.037.