[1]
Komárková, H. 2021. A comparative perspective on the oath of a new burgher. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym. 59, 3 (mar. 2021), 33–54. DOI:https://doi.org/10.12775/KLIO.202.021.