[1]
Sawicki, M. 2020. Znaczenie polityczno-militarne Würzburga i innych państw Rzeszy Niemieckiej w początkach wojny o sukcesję hiszpańską w oczach dyplomacji francuskiej. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym. 52, 1 (kwi. 2020), 89–110. DOI:https://doi.org/10.12775/KLIO.2020.005.