[1]
Kucharski, A. 2018. Poza światem tradycyjnego Grand Tour. Wczesnonowożytne podróże po Europie Północnej i Środkowej. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym. 45, 2 (lis. 2018), 117–130. DOI:https://doi.org/10.12775/KLIO.2018.022.