[1]
Ładoń, T. 2018. Rozwój kariery politycznej Lucjusza Korneliusza Sulli w latach dziewięćdziesiątych I wieku przed Chr. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym. 47, 4 (grudz. 2018), 9–27. DOI:https://doi.org/10.12775/KLIO.2018.047.