[1]
Nieznanowska, J. 2018. Sprawozdanie z konferecji "Wczesnonowożytna medycyna, historia naturalna i filozofia przyrody (XVI-XVIII): miejsca spotkania, miejsca konfliktu", Poznań, 7-8 XII 2017 roku. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym. 43, 4 (cze. 2018), 177–183. DOI:https://doi.org/10.12775/KLIO.2017.053.