[1]
Kłodziński, K. 2018. August i Rzym: pamięć, rytuały i praktyki życia codziennego. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym. 43, 4 (cze. 2018), 149–156. DOI:https://doi.org/10.12775/KLIO.2017.049.