[1]
Wydziałkowska, P.M. 2018. Sprawozdanie z ogólnopolskiej, interdyscyplinarnej konferencji naukowej ,,Bezczas: stałość, skostniałość, tradycja’’, Lublin, 9-11 IV 2018 roku. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym. 45, 2 (lis. 2018), 171–175. DOI:https://doi.org/10.12775/KLIO.2018.028.