[1]
Kułacz, S. 2019. Uwagi na temat służby Stanisława Maczka w armii austro-węgierskiej. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym. 48, 1 (mar. 2019), 89–104. DOI:https://doi.org/10.12775/KLIO.2019.005.