[1]
Burdzy, D. 2018. Szlachta w Sandomierzu w XVI i na początku XVII wieku. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym. 42, 3 (mar. 2018), 31–56. DOI:https://doi.org/10.12775/KLIO.2017.027.