[1]
Olszaniec, S. 2018. Recenzja książki: Stanisław Adamiak Carthage, Constantinople and Rome: Imperial and Papal Interventions in the Life of the Church in Byzantine Africa (533 – 698), Gregorian & Biblical Press, Roma 2016 (Miscellanea Historiae Pontificae, vol 68), ss. 192,. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym. 44, 1 (wrz. 2018), 185–190. DOI:https://doi.org/10.12775/KLIO.2018.011.