[1]
Marchlewicz, K. 2017. Paweł Hamera, Wielki Głód w Irlandii 1845–1852 w świetle prasy angielskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2016, ss. 300, ryc. 111. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym. 41, 2 (grudz. 2017), 155–160. DOI:https://doi.org/10.12775/KLIO.2017.021.