[1]
Kłusek, M. 2017. Nadzwyczajny podatek od wzbogacenia wojennego wynikającego ze zobowiązań prywatnoprawnych i publicznych powstałych przed 1 września 1939 roku. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym. 41, 2 (grudz. 2017), 99–124. DOI:https://doi.org/10.12775/KLIO.2017.018.