[1]
Fic, A. i Wojdon, J. 2017. Obraz historii Polski w narracjach dolnośląskich maturzystów. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym. 41, 2 (grudz. 2017), 13–29. DOI:https://doi.org/10.12775/KLIO.2017.014.